Abeceda rodinných financí partnerem kampaně Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů

Projekt Abeceda rodinných financí, který nabízí vzdělávání rovněž v oblasti práv spotřebitelů nejen na seminářích po celé republice, ale také prostřednictvím e-learningu, se stal partnerem informační kampaně Evropské komise zaměřené na práva spotřebitelů.

Evropská komise přináší v této kampani přehledné informace o právech spojených se spotřebitelskými úvěry. Cílem je zvýšit informovanost široké veřejnosti o právech zakotvených v zákonech Evropské unie, zejména o právu na srozumitelné informace, o právu na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího podpisu a o právu na předčasné splacení půjčky. Přehled základních práv spojených se spotřebitelskými úvěry, odpovědi na nejčastěji kladené otázky a další užitečné informace naleznete na stránkách Evropské komise