Abeceda rodinných financí v obcích

V tomto projektu se uskutečnilo 317 seminářů obsahově zaměřených na finanční a spotřebitelskou gramotnost a na základy podnikání. Seminářů se zúčastnilo 4153 osob.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšit úroveň základních dovedností pro běžný život občanů malých obcí ČR do dvou tisíc obyvatel.

Semináře, jež byly pro účastníky zdarma, byly připraveny interaktivní formou, jednomu tématu bylo věnováno vždy 90 minut a poté následovala diskuze. Jednotlivá témata svým obsahem mířila na praktické každodenní situace spojené s financemi, vzdělávání tak napomohlo zlepšení dovedností dospělé populace. Mezi nabízená témata v projektu patřila tyto:

  1. Abeceda ve smlouvách aneb Podepsat můžeš, přečíst musíš
  2. Abeceda rozpočtu aneb Jak ze svého platu nemám vykazovat ztrátu
  3. Abeceda proti dluhům aneb Zodpovědné rozhodování
  4. Abeceda chytrého spotřebitele aneb Základní práva spotřebitele
  5. Abeceda nákup – aneb Koupil jsem vadný výrobek
  6. Abeceda příjmů aneb Přemýšlím o výdělku
  7. Abeceda podnikání aneb Začínáme podnikat

Projekt probíhal od září 2014 do června 2015 a byl podpořen v rámci Operačního fondu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/3.1.00/50.0052 a názvem Implementace vzdělávacího programu Abeceda rodinných financí v malých obcích ČR.

Přílohy:

  • Brožura Abecedy rodinných financí