Finanční produkty a služby

Finanční produkty používané v běžném životě, spoření, investice, úvěry, pojištění.

Běžný účet

K čemu slouží?

Běžný účet je hlavním nástrojem pro správu financí a umožňuje hospodařit s penězi hotovostně i bezhotovostně. Jeho předností je bezpečnost a pojištění prostředků svěřených bance až do výše 100 tis. EURO na jedno rodné číslo u jedné banky, pojištěny jsou pouze neanonymní vklady.

Kritéria výběru účtu:

 1. Stabilita a historie banky.
 2. Počet poboček v místě bydliště a jejich vzdálenost a otvírací doba.
 3. Možnost internetového a telefonického bankovnictví, náročnost správy online účtu.
 4. Min. vklad pro zřízení účtu, poplatky za transakce.
 5. Platební karta k účtu a možnost získání kreditní karty.
 6. Nabídka bonusů pro dobré klienty.
 7. Možnost zřízení přístupu k účtu pro další osobu.

Průměrný Čech platí za běžný účet 249 Kč měsíčně

Při výběru banky si odpovězte na několik otázek:

 1. Budete využívat služeb banky osobně na přepážce nebo z domova pomocí internetu či mobilu?
 2. Jak daleko je nejbližší pobočka banky a vyhovuje vám otevírací doba této pobočky?
 3. Kolik bankomatů a jak vzdálených má daná banka v obci, kde bydlíte, pracujete či plánujete využívat služeb banky?
 4. Kolik příchozích a odchozích plateb budete měsíčně realizovat a jaké poplatky za to budete bance hradit?
 5. Jaké limity a poplatky jsou spojeny s platební/kreditní kartou, kterou Vám banka vydá?
 6. Za jakých podmínek nabízí banka možnost zřízení dispozičního práva k účtu, lze přístup pro další osobu k účtu ošetřit limity výběrů apod. nástroji?
 7. Jaké bonusy nabízí banka pro stálé klienty?

V neposlední řadě je vhodné se seznámit se službami a poplatky za internetové a telefonické bankovnictví a rozhodnutí, zda nevyžaduje internet banking úpravy softwaru (instalace nových programů) či hardware (zprav. rozšíření paměti) vašeho počítače.

Správu financí na běžném účtu lze provádět prostřednictvím:

A – příkazu k platbě – slouží pro jednorázové a nepravidelné platby
B – trvalého příkazu – využívá se pro pravidelné platby a splátky s pevnou výší splátky
C – přímého inkasa – udělujete souhlas třetí osobě, aby si z vašeho účtu pravidelně strhávala nebo jednorázově strhla sjednanou sumu. U této platby si volíte limit, o který se může strhávaná částka navýšit.

Existují tři základní způsoby, jak využívat běžný účet:

 • výběr hotovosti (v bankomatu, na přepážce)
 • platba kartou za služby a zboží
 • bezhotovostní převody na jiný účet (spořící účet, termínovaný vklad)

Spořicí účet

Pod názvem spořicí účet se skrývá několik typů účtů pro různé typy střadatelů. Nejčastěji jsou takto označovány účty bez omezení vkladů a bez výpovědní lhůty. Jinak řečeno na spořicí účet vkládáte úspory v libovolné výši a kdykoli je zase v jakémkoli množství vybíráte.

Nabídka spořicích účtů v ČR za poslední tři roky velmi vzrostla, naleznete je v nabídce téměř každé banky působící v ČR, v roce 2010 bylo evidováno téměř 40 nabídek tohoto produktu.

Čím se liší jednotlivé varianty spořicích účtů?

 • úroková sazba
 • výpovědní lhůta – některé termínované vklady na trhu nesou název spořicí účet, ale nejsou spořicím účtem
 • limit měsíčního vkladu
 • vydání platební karty k účtu
 • vydání kreditní karty k účtu
 • podmínka zřízení běžného účtu u dané banky