Zodpovědné zadlužování

Základní principy zodpovědného zadlužení, předcházení předlužení, kritické životní události,informace o pravidlech výběru produktu a výběru věřitele.

Kroky k zodpovědnému zadlužení mají svá pravidla a doporučení. Před samotným zadlužením či podpisem smlouvy je nezbytné položit si několik otázek a zvážit dopady odpovědí.

Otázky si můžeme položit v různém pořadí, ale zodpovědný spotřebitel si musí odpovědět na:

 1. Potřebuji danou věc?
 2. Mám dostatek finančních prostředků na splátky?
 3. Mohu danou věc pořídit jiným způsobem?
 4. Na co je vhodné se zadlužit?
 5. Co mě může v průběhu splácení potkat?
 6. Jaký finanční produkt si zvolím?
 7. Podle čeho si vyberu věřitele?
 8. Jaké informace potřebují k zodpovědnému zadlužení a kde je najdu?
 9. Co ještě mám vědět před podpisem smlouvy?

Na co je vhodné se zadlužit?

Základní doporučení říká:

Není vhodné zadlužit se na věc, jejíž životnost je kratší než doba splácení.

Příklad č. 1 : Lednice mi bude sloužit 3 roky, ale splatím ji za 1 rok

Příklad č. 2 : Dovolenou si užijí 2 týdny, ale budu ji splácet 1 rok

Pokud domácnost došla k závěru, že není možné věc pořídit jiným způsobem než zadlužením, měla by pak domácnost opětovně zvážit zda danou věc skutečně nutně potřebuje. Pokud chceme hradit naše potřeby úvěry, musíme si být jistí tímto nákupem. Důležité je také vědět, že na danou věc není možné v časově přijatelném horizontu ušetřit. Pokud zvažujeme na co je vhodné se zadlužit, pak je velmi dobré řídit se pravidlem: Není vhodné zadlužit se na věc, jejíž životnost je kratší než doba splácení. Toto pravidlo nám pomáhá zjednodušit si odpověď na výše uvedenou otázku. Pokud již zvažujeme konkrétní finanční produkt, pak délka splácení a životnost věci, musí hrát zásadní roli.

Mám dostatek finančních prostředků na splátky?

Pokud zvažuje zadlužení, pak je dobré postupovat následovně:

 • Zvážím své příjmy a výdaje – což nemusí být dostačující.
 • Napíši si své příjmy a výdaje – což nemusí být dostačující.
 • Zahrnu do rozpočtu výdaje na splátky – což nemusí být dostačující.
 • Nějaký čas odkládám částku na splátky.

Jak mohu postupovat při rozhodování?

Vím, že konkrétní věc potřebuji, nemohu si ji pořídit jinak než na splátky a je vhodná pro zadlužení. Nyní přichází zásadní krok v celém procesu zadlužení, a to zjištění, zda mám na splátky. Plán hospodaření domácnosti si má vést každá domácnost, pokud jej nemá, je vhodné jej vytvořit právě v okamžiku úvahy o zadlužování. Zvlášť pokud uvažujeme o dlouhodobém úvěru, jako je hypotéka, je dobré vést rozpočet delší časové období a velmi přesně zaznamenávat veškeré příjmy a výdaje.

Pouze v případě, že si odkládáme částku, kterou máme měsíčně splácet, zjistíme zda zadlužení rodinný rozpočet unese, či nikoli. Pokud 3 měsíce domácnost odkládá částku ve výši měsíční splátky, vytvoří si právě v této výši rezervu. Tato rezerva by měla být uložena na spořícím účtu a sloužit pro případ, kdy nastane událost, která vede k neschopnosti splácet. Tyto peníze pak mohou být použity na hrazení měsíčních splátek po dobu 3 měsíců.

Jaký finanční produkt si zvolím?

Úvěry se dají dělit několika způsoby:

Je velmi důležité pochopit principy a fungování jednotlivých produktů a vědět, k jakému účelu mají primárně sloužit. Teprve na základě těchto znalostí lze vybrat typ produktu pro uspokojení našich potřeb. Špatným příkladem může být zakoupení lednice na kontokorent.

Podle účelovosti:

 • účelové – nákup konkrétního zboží, nemovitosti. Účelové úvěry často bývají spojeny se zástavou.
 • neúčelové – určeny na nekonkrétní libovolný účel. Mívají vyšší úrokovou sazbu. Spotřebitel nedokládá věřiteli, na co daný úvěr použil.

Podle zajištění:

 • zajištěné – většinou formou zástavního práva k věci, nebo zajištění třetí osobou. Často se jedná o účelové úvěry.
 • nezajištěné – poskytnuté pouze na základě dobré bonity klienta.

Účelové úvěry mívají nižší úrokovou sazbu právě díky zajištění a účelovosti úvěru. Pokud nastane nějaká událost, která vede u domácnosti k neschopnosti splácet, pak věřitel uspokojí svou pohledávku zajištěním, nebo prodejem věci. Pokud je např. pořízeno auto na úvěrovou smlouvu a dojde k neschopnosti splácet, je úvěr zaplacen prodejem automobilu. Pokud je v zajištěné smlouvě uveden ručitel, a původní dlužník není schopen splácet závazek, bude věřitel vymáhat dluh po ručiteli.