O projektu


Abeceda rodinných financí je projekt finančního vzdělávání určený široké dospělé veřejnosti.

Co už máme za sebou?

Abeceda rodinných financí je projekt finančního vzdělávání určený široké dospělé veřejnosti. Od roku 2010 probíhá formou seminářů v komunitách a je pro účastníky zdarma.

Od září 2014 do června 2015 probíhal projekt Abeceda rodinných financí v malých obcích podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/3.1.00/50.0052 a názvem Implementace vzdělávacího programu Abeceda rodinných financí v malých obcích ČR.

Jaké jsou naše cíle?

Cílem projektu je přispět ke zlepšení finanční vzdělanosti občanů. Semináře a e-learningový kurz učí porozumět světu osobních financí, zdůrazňují důležitost kontroly vlastních příjmů a výdajů a vedou účastníky k informovanému a odpovědnému zacházení s vlastními penězi.

Iniciátorem projektu je společnost Provident Financial s.r.o.

Partnery projektu jsou Provident, Finanční arbitr, Sdružení českých spotřebitelů, Britská obchodní komora, Poradna při finanční tísni a RUBIKON Centrum.
Projekt je členem Aliance proti dluhům a Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání Ministerstva financí ČR.