Finanční vzdělávání jako benefit


e-learning či prezenční workshopy

Finančně gramotní manažeři i zaměstnanci jsou výhodou pro firmu.

Zatím nedoceněná alternativa společensky odpovědné strategie firem. Tato cesta vede přes ekonomické argumenty: zaměstnanci s finančními problémy (např. exekuce, oddlužení) jsou pod velikým psychickým tlakem. S tímto tlakem jde ruku v ruce stres, únava, nižší výkonnost, časté nemoci, téměř nulová motivace situaci řešit, fluktuace a pak zaučování nových pracovníků, tedy vyšší náklady firmy. Exekuce zaměstnanců více vytěžují i mzdové účetní, kteří si navíc někdy s výpočty neví rady. Doplňková školení, která jsou proto nezbytná, také zvyšují náklady firmy.

Nabídněte svým zaměstnancům vzdělávání pro osobní rozvoj v pracovní době. Tři moduly osobních financí formou e-learningu zde.