Lidé si půjčují a na zadní vrátka nemyslí. Často pak končí v dluhové pasti

Zdroj: Měšec.cz

Kdo se nejčastěji dostává do dluhových pastí? Lidé, kteří procházejí složitou životní situací, jakou je ztráta zaměstnání, rozvod nebo úmrtí partnera. Vyplývá to z průzkumu Abecedy rodinných financí mezi více než dvěma desítkami občanských poraden (Poradny při finanční tísni, Člověk v tísni a místní občanské poradny), které poskytují právní poradenství předluženým lidem.
Více než 40 % lidí se dostává do nezvladatelných dluhů v důsledku těžké životní situace. V téměř 25 % případů je na vině malá finanční rezerva nebo přecenění svých finančních možností. Následují neuvážené půjčky a zadlužení kvůli rodinným příslušníkům. Ve většině případů za to může i malá finanční gramotnost a nepřipravenost na danou situaci.

„Dlužníci neuvažují dopředu, a tak například neřeší pojistky pro případ vážné nemoci nebo si nevytvářejí finanční rezervu, protože nepočítají se ztrátou zaměstnání. Když pak taková situace nastane, zůstávají bez prostředků, což se snaží vyřešit půjčkami. Tím si však pouze zadělávají na vážnější problém,“ říká Kateřina Hrudníková, manažerka projektu Abecedy rodinných financí.
Třetina klientů občanských poraden si nevede rozpočet, neeviduje si příjmy a výdaje, ani si nevytváří peněžní rezervu. Žijí od výplaty k výplatě, a pokud se vyskytne i jen sebemenší neočekávaný výdaj, dostávají se do problémů.
Další třetina klientů si nečte smlouvy, popřípadě je čtou nedůsledně. Následkem toho se upisují k pro ně nevýhodným podmínkám. Nezanedbatelnou roli rovněž hraje důvěřivost a naivita dlužníků, kteří nerozpoznají podvodné jednání firem či druhých osob a nechají se přemluvit k pořízení nepotřebného produktu či služby nebo právě nevýhodného úvěru.

Číst celý článek