Na bezplatných seminářích se lidé naučí bránit nekalým praktikám

Zdroj: infoportály.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 15. ledna 2015 – Jak postupovat při reklamaci, co dělat proti nekalým praktikám
exekutorů a vymahačů nebo jak správně hospodařit s rodinným rozpočtem. Toto jsou
příklady otázek, které lidem zodpoví semináře pořádané projektem Abeceda rodinných
financí. Semináře připravené speciálně pro malé obce do dvou tisíc obyvatel začínají
právě teď.

Cílem bezplatných lekcí, které se konají po celé České republice, je naučit lidi hospodařit se
svými penězi. „Finanční gramotnost se v dnešní době vyučuje už na základních školách.
Z praxe však víme, že významné procento dospělých se v důsledku neznalosti ocitá
v dluhové pasti. Cílem seminářů je dát lidem praktické návody jak zacházet s penězi, aby se
do finančních problémů nedostali“, vysvětlila smysl Abecedy rodinných financí koordinátorka
projektu Zuzana Kortusová.

Požádat o uspořádání semináře mohou starostové obcí a měst nebo samotní občané. Na
webu Abecedy rodinných financí, www.abecedafinanci.cz, stačí najít lektora, který působí v
daném kraji a kontaktovat ho prostřednictvím emailu. Zájemce se pak s lektorem domluví na
tématu semináře i místu a času konání. Jednoho semináře se přitom může zúčastnit až 20
osob.

Mezi zájemci bývají lidé různého věku, jednoznačně však převažují ženy. „Za pět let
fungování Abecedy rodinných financí se kurzů zúčastnilo více než 3,5 tisíce lidí. Díky grantu
Evropské unie, který projekt získal a podpoře společnosti Provident Financial plánujeme
v první polovině roku 2015 proškolit nejméně 2 tisíce lidí“, upřesňuje Kateřina Hrudníková,
manažerka projektu.

Kromě praktických návodů jak hospodařit s rodinným rozpočtem lidé na seminářích mohou
získat i praktické právní minimum. „Lidé často neznají svá práva. Neví například, na co si dát
pozor, když si berou úvěr, jaké náležitosti má obsahovat pracovní smlouva nebo jak
postupovat při reklamaci. Účastníky kurzu proto učíme být zdravě asertivní, aby se uměli
domoci svých práv,“ dodává Zuzana Kortusová.

Podle lektorek Abecedy je rozvíjení finanční gramotnosti potřeba. Z údajů Bankovního a
Nebankovního registru plyne, že celkový dluh domácností byl loni 1, 71 bilionu korun. Dluhy
mají tři miliony Čechů, přičemž každý desátý má se splácením problém. Exekuci čelí
statisíce lidí, v roce 2013 jich soudy nařídily více než 700 tisíc. K nejkrajnějšímu řešení –
osobnímu bankrotu se loni uchýlilo více než 20 tisíc Čechů.

Pro další informace kontaktujte:

Zuzanu Kortusovou, tel: 602 133 216, info@abecedarodinnychfinanci.cz
Kateřinu Hrudníkovou, tel: 725 831 084, hrudnikova@abecedarodinnychfinanci.cz

O Abecedě rodinných financí

Abeceda rodinných financí je projekt finančního vzdělávání určený široké dospělé veřejnosti. Od roku
2010 probíhá formou seminářů v komunitách a je pro účastníky zdarma. Za dobu existence projektu
se vzdělávání zúčastnilo více než 3 500 osob a semináře proběhly ve většině regionů ČR.
Iniciátorem projektu je společnost Provident Financial. Partnery projektu jsou Finanční arbitr, Britská
obchodní komora, Sdružení českých spotřebitelů a Poradna při finanční tísni. Projekt je členem
Aliance proti dluhům a Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání Ministerstva financí.

Číst celý článek