Projekt Abeceda rodinných financí lidi učí jak se domoci svých práv

Zdroj: http://www.lysice.cz/zpravodaj/ds-1003/p1=1027

Lysice, 5. února 2016, MC Jablíčko – Jak postupovat při reklamaci, co dělat proti
nekalým praktikám exekutorů a vymahačů nebo jak správně hospodařit s rodinným
rozpočtem. Toto jsou příklady otázek, které lidem pomáhají zodpovědět semináře
pořádané v rámci projektu Abeceda rodinných financí, jehož iniciátorem je společnost
Provident Financial. Cílem bezplatných lekcí, které se konají po celé České republice,
je zvýšit finanční a spotřebitelskou gramotnost dospělých.

Předměty věnující se finanční gramotnosti se v dnešní době vyučují na základních
a středních školách. Z praxe však víme, že se v populaci nachází významné procento
dospělých, kteří se v důsledku nízké finanční gramotnosti ocitají v dluhové pasti. Cílem
seminářů je dávat lidem praktické návody jak zacházet s penězi, aby se do finančních
problémů nedostávali, a pokud se ve svízelné situaci ocitnou, poradit jim jak problém
řešit.
Kromě praktických návodů jak hospodařit s rodinným rozpočtem se lidé na seminářích
mohou dozvědět právní minimum důležité pro zodpovědné a informované rozhodování.
Lidé často neznají svá práva. Neví například, na co si dát pozor, když si berou
úvěr, jaké náležitosti má obsahovat pracovní smlouva nebo jak postupovat při reklamaci.
Účastníci kurzu se proto učí být zdravě asertivní, aby se v jednání s finančními společnostmi,
obchodníky či zaměstnavateli uměli domoci svých práv a případně odhalili
nekalé praktiky.
Jednoho semináře se může zúčastnit až 20 osob. Mezi zájemci bývají lidé různého
věku, jednoznačně však převažují ženy. Semináře se konají ve všední dny v odpoledních
a večerních hodinách, o víkendu pak kdykoli v průběhu dne. Za dobu fungování Abecedy
rodinných financí kurzy navštívilo více než čtyři tisíce lidí.
V rámci projektu Abeceda rodinných financí vznikla i stejnojmenná mobilní aplikace,
která slouží pro kontrolu příjmů a výdajů. Aplikace umožňuje mít neustále přehled o
svých penězích. Díky tomu, že člověk zaznamenává v průběhu měsíce své výdaje, může
zpětně snadněji vyhodnotit, za co zbytečně moc utrácí a kde může ušetřit. V aplikaci lze
navíc nastavit upomínky, které člověka upozorňují na úhradu účtů a faktur.
Aplikace v současnosti funguje na mobilních telefonech využívajících operační systém
Android a je zdarma ke stažení na stránkách programu www.abecedarodinnychfi – nanci.cz.
Iniciátorem projektu je společnost Provident Financial. Partnery projektu jsou Finanční
arbitr, Britská obchodní komora, Sdružení českých spotřebitelů a Poradna při
finanční tísni.

Číst celý článek