Témata Abecedy


Nahlédněte do jednotlivých témat Abecedy rodinných financí.

Zodpovědné zadlužování

Základní principy zodpovědného zadlužení, předcházení předlužení, kritické životní události,informace o pravidlech výběru produktu a výběru věřitele.

Finanční produkty a služby

Finanční produkty používané v běžném životě, spoření, investice, úvěry, pojištění.

Finance v pracovně právních vztazích

Práva a povinnosti v pracovně právních vztazích, odměňování, pracovní smlouva, co dělat při ztrátě zaměstnání.

Podepsat můžeš, přečíst musíš

Základní pravidla závazkových vztahů a typové smlouvy, doporučené postupy při uzavírání smluv, praktické aspekty zákona o spotřebitelském úvěru, důsledky nesplnění ...

Rodinný rozpočet

Naučit se hospodařit s penězi není vždy jednoduché. Peníze jsou totiž součástí našeho života. Potřebujeme je k zabezpečení základních potřeb ...