Abeceda rodinných financí v březnu v Brně

Seminář již proběhl
Adresa:
Začátek: 10. 3. 2016, 12:00
Konec: 10. 3. 2016, 16:30
Přednášející: Zuzana Šebánková

Dne 10. března se uskuteční seminář finanční gramotnosti na Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé Magistrátu města Brna. Seminář povede ambasadorka projektu Zuzana Šebánková. Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, obraťte se na ambasadorku, která vám poskytne podrobné informace o čase a místě konání.