Seminář ARF v Mohelnici 5. října 2015

Seminář již proběhl
Adresa:
Začátek: 5. 10. 2015, 15:30
Konec: 5. 10. 2015, 19:30
Přednášející: Monika Hanušová

V Mohelnici se dne 5. října konal seminář ARF pro Domov mládeže středního odborného učiliště. Probíraná témata se týkala Abecedy proti dluhům a Zodpovědného rozhodování. Lektorovala Monika Hanušová.