Semináře ARF v Brně na Oddělení sociální prevence pro mladistvé

Seminář již proběhl
Adresa:
Začátek: 10. 9. 2015, 21:20
Přednášející: Zuzana Šebánková

Ve dnech 10., 17. a 24. září 2015 se konaly semináře Abecedy rodinných financí v Brně. Tři čtvrteční odpoledne se skupina mladých dospělých zabývala tématy Zodpovědné rozhodování, Začínáme podnikat, Základní práva spotřebitele, Koupil jsem vadný výrobek, Jak ze svého platu nemám vykazovat ztrátu a Podepsat můžeš, přečíst musíš. Semináře proběhly na Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé Magistrátu města Brna a lektorovala je Zuzana Šebánková.