Tři semináře ARF na Vysočině

Seminář již proběhl
Adresa:
Začátek: 11. 3. 2015, 16:00
Konec: 11. 3. 2015, 20:00
Přednášející: Markéta Horáková

Tři semináře Abecedy rodinných financí na téma: Abeceda proti dluhům aneb Zodpovědné rozhodování, Abeceda nákupů aneb Koupil jsem vadný výrobek a Abeceda podnikání aneb Vstupujeme na trh.
Na seminář je možné se přihlásit na e-mailu: marketa.horako@seznam.cz