Tři semináře ARF proběhnou ve FN Olomouc

Seminář již proběhl
Adresa:
Začátek: 16. 4. 2015, 15:00
Konec: 16. 4. 2015, 20:00
Přednášející: Iva Svozilová

Tři semináře na téma: Abeceda proti dluhům aneb Zodpovědné rozhodování, Abeceda chytrého spotřebitele aneb Základní práva spotřebitele a Abeceda podnikání aneb Vstupujeme na trh.
Na seminář je možné se přihlásit na svozilovaivanaIC@seznam.cz