kalendář ARF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
< Srpen 2014 >
Abeceda rodinných financí je projekt finančního vzdělávání určený široké veřejnosti
Co je projekt ARF?

Co je projekt ARF?

Peníze jsou všude kolem nás a ovlivňují kvalitu našeho života. Peníze však mají sloužit lidem, ne lidé penězům.
VÍCE INFORMACÍ

Vzdělávejte se

Vzdělávejte se

Navštivte vzdělávací sekci.

ARF 2014

ARF 2014

Novinky v projektu

VÍCE INFORMACÍ

Projekt iniciovala a finančně podporuje společnost Provident Financial, člen britské finanční skupiny International Personal Finance. Dalšími partnery projektu jsou Sdružení českých spotřebitelů, Finanční arbitr ČR a Britská obchodní komora ČR.

jednotlivá témata projektu:

Naučit se hospodařit s penězi není vždy jednoduché. Peníze jsou totiž součástí našeho života. Potřebujeme je k zabezpečení základních potřeb a nejen jich. V současné době mají peníze převážně virtuální podobu – výplatu dostáváme na účet, ze kterého platíme převážně bezhotovostně. Mnoho lidí tak nemá reálnou představu o výši svých nákladů. O to víc vzniká potřeba vedení domácího rozpočtu.

Základní pravidla závazkových vztahů a typové smlouvy, doporučené postupy při uzavírání smluv, praktické aspekty zákona o spotřebitelském úvěru, důsledky nesplnění smluvních povinností.

Práva a povinnosti v pracovně právních vztazích, odměňování, pracovní smlouva, co dělat při ztrátě zaměstnání.

Finanční produkty používané v běžném životě, spoření, investice, úvěry, pojištění.

Základních principy zodpovědného zadlužení, předcházení předlužení, kritické životní události,informace o pravidlech výběru produktu a výběru věřitele.

novinky

Novinky a změny projektu v roce 2014
I ve vypjatých situacích je třeba si uvědomit, že podpis je vyjádření souhlasu s textem. Svým podpisem přijímáme závazek s textu plynoucí.
Projekt akreditovaného finančního vzdělávání určený sociálním pracovníkům podpořený stejnými partnery jako Abeceda.
nahoru zpět